Evgenii Legotckoi 3. července 2023 11:23
Kolonáda Reistina
Český průvodce

Cestou z Prahy do Chorvatska jsme se zastavili u dominanty na hranici Česka a Rakouska zvané Reistinova kolonáda.

Český název kolonády zní – pomník otců a bratří.

Kolonáda byla postavena ve stylu řeckého vítězného oblouku s 12 antickými sloupy na jižní a severní straně.

Na jižní straně kolonády je nápis, který zní: „Duším nezapomenutých mrtvých od jediného přeživšího syna“

Architektem kolonády by byl Josef Hardmuth. Projektová dokumentace byla zahájena v roce 1817 a stavba byla dokončena v roce 1823.

Sloup plní nejen roli vyhlídkové plošiny (v pracovní době lze vylézt na plošinu), ale také funkci pomníku zesnulým členům rodiny knížete Josefa I. z Lichtenštejna. Přesto první socha patří samotnému Josefu Prvnímu.

Členové rodiny byli zobrazeni jako sochy na jižní straně kolonády:

Josef První

Alois První

František Josef I

Filipe

Jiné důvody pro stavbu

Důvody pro stavbu kolonády byly:

  • řešení tíživé pracovní situace tehdejších Lichtenštejnů, kteří tak byli vytíženi prací v tomto zařízení
  • vytvoření prvních turistických stezek a přilákání turistů, jako výhled na tři sousední státy, ale i různé živé ploty a historické budovy.

Moderní doba

Koncem 20. století se kolonáda nacházela na území chráněném armádou. Jelikož se nachází na hranici České republiky s Rakouskem. V důsledku toho nikdo nesledoval kolonádu.

V roce 1997 začala rekonstrukce kolonády, která byla dokončena v roce 2003.

Mapa
Galerie